Ανεξάρτητη Τεχνική Υποστήριξη και Service για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Επισκευές Power Mac

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 99,99% ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ


Επισκευή Μητρικής Power Mac

Επισκευή Κάρτας Γραφικών Power MacΕπισκευή eMac

emac

Επισκευή iBook G3 Clamshell

ibook_clamshell

Επισκευή iBook G3

ibook_g4_14

Επισκευή iBook G4

ibook_g4_14

Επισκευή iMac G3

imac_g3_slot

Επισκευή iMac G4

imac_g4_20

Επισκευή iMac G5

imac_isight_24

Επισκευή Mac Mini G4

macmini

Επισκευή Power Mac G3

powermac_g3

Επισκευή Power Mac G4

powermac_g4_mirrored_drive_doors

Επισκευή Power Mac G4 Cube

powermac_g4_cube

Επισκευή Power Mac G5

powermac_g5

Επισκευή PowerBook G3

powerbook_g3

Επισκευή PowerBook G4 Titanium

powerbook_g4_titanium

Επισκευή PowerBook G4 Aluminium

powerbook_g4_15

Επισκευή Xserve G4

xserve_g4

Επισκευή Xserve G4 RAID

xserve_g4_raid

Επισκευή Xserve G5

xserve_g5_intel

Επισκευή Xserve G5 RAID

xserve_g5_intel_raid