Ανεξάρτητη Τεχνική Υποστήριξη και Service για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656"Fusion Drive Plus"

Εγκατάσταση, Αναβάθμιση και Επισκευή "Fusion Drive" με Πολύ Χαμηλότερο Κόστος, ακόμη και σε Mac στα οποία η Apple δεν υποστηρίζει "Fusion Drive".


Το "Fusion Drive" είναι το Υβριδικό Σχήμα Δίσκων της Apple, το οποίο προσφέρει το 60-80% της ταχύτητος των SSD Δίσκων σε Μηχανικούς Δίσκους μεγάλης χωρητικότητος, με μειωμένο κόστος.

Ενοποιώντας PCIE SSD Δίσκους 24 GB, 32 GB ή 128 GB με Μηχανικούς Δίσκους 1 TB - 3 TB, δημιουργείται ένας ενιαίος Υβριδικός Δίσκος, όπου το Λειτουργικό Σύστημα και τα Συχνότερα Προσπελάσιμα Αρχεία και Εφαρμογές τοποθετούνται αυτομάτως στον PCIE SSD Δίσκο, ενώ όλα τα υπόλοιπα δεδομένα διατηρούνται στον Μηχανικό Δίσκο.

Όμως οι PCIE SSD Δίσκοι είναι πολύ ακριβότεροι από τους SATA SSD Δίσκους και είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μόνον σε συγκεριμένα σύγχρονα μοντέλα Mac.

Εμείς εγκαθιστούμε "Fusion Drive" χρησιμοποιώντας SATA SSD Δίσκους, σε Παλαιά και Νέα Mac, με όποιον συνδιασμό Δίσκων επιθυμείτε.

Επίσης Αναβαθμίζουμε, Επισκευάζουμε, Διαχωρίζουμε ή Επαναενοποιούμε το ήδη υπάρχον Εργοστασιακό "Fusion Drive" του Mac σας.