Ανεξάρτητη Τεχνική Υποστήριξη και Service για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων & Λογισμικού


Ευέλικτες και οικονομικές λύσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογισμικού & Βάσεων Δεδομένων, προσαρμοσμένες πλήρως στις ανάγκες και τις δυνατότητες του Πελάτη, σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρωσικά.

Κατασκευή Βάσεων Δεδομένων σε FileMaker και Bento για Mac, iPhone, iPad, iPod.